Κυρίως Μενού


Σύνδεση

Ορισμοί Εκπροσώπων

Αποφάσεις  Δ.Σ. για ορισμούς εκπροσώπων:
ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥ
Δ/νση Τεχνικών  υπηρεσιών
"Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Πλατειών-Παιδικών χαρών εργολαβίας Η4/07".
Τακτικό μέλος:  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
"Ιδρυμα Τεχνολογίας & Ερευνας - Αποκατάσταση Παλαιού Κτιρίου Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών".
Τακτικό  μέλος: ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Αναπληρωματικό μέλος: ΜΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 


 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ  (Δ8)
" Συγκρότηση Επιτροπών Εισήγησης  Ανάθεσης για το  2007 ".
Τακτικό  μέλος:  ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αναπληρωματικό μέλος: ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ  (Δ7)
" Συγκρότηση Εκπροσώπων για την διενέργεια Διαγωνισμών  για το  2007 ".
Τακτικό  μέλος:  ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αναπληρωματικό μέλος: ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΥΠΕΧΩΔΕ
ΕΥΔΕ ΑΕΡ/ΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ (α)

" Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού έργων αεροδρομίων για τα  2007 - 2008 ".
Τακτικό  μέλος:  ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Αναπληρωματικό μέλος: ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Μετα  απο αποφαση  Συντονιστικης  Επιτροπης  των Εργοληπτικων Οργανωσεων  οριστηκαν εκπροσωποι για τα Τεχνικα Συμβουλια  οι εξης: 
 xls επισυναπτόμενο αρχείο

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΜΕΕΠ
Συγκρότηση Επιτροπής Μητρώου  Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)
 doc επισυναπτόμενο αρχείο

Aboutnet