Κυρίως Μενού


Σύνδεση

Φόρμα Εγγραφής

Αριθμ. Πρωτ...................................                Α. Μ. ΠΕΔΜΗΕΔΕ............................

Ημερ/νία.........................................     

                                                                      ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΠΩΜΥΜΙΑ......................................               Προς την Διοικούσα Επιτροπή της

.......................................................               ΠΕΔΜΗΕΔΕ

.......................................................

.......................................................              Κάτοχος ΜΕΕΠ

                                                                     Αριθμός / Έκδοση...........................

ΓΡΑΦΕΙΟ                                                     ΤΑΞΕΙΣ

Δ/ΝΣΗ..............................................             ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ.......................................

Τ.Κ...................ΠΟΛΗ.......................             ΒΙΟΜΗΧ/ΚΑ......................................

ΤΗΛ..................................................             ΠΛΩΤΑ.............................................

FAX..................................................             ΑΛΛΕΣ.............................................

E-MAIL.............................................             

                                                                     Παρακαλώ να με εγγράψετε ως 

                                                                     μέλος της Ένωσης και σας δηλώνω

                                                                     ότι αποδέχομαι το Καταστατικό 

                                                                     της, το οποίο γνωρίζω.

 

                                                                     Με τιμή

 

                                                                    Ο / Η αιτ.................................

 

                       

Αριθμ. Πρωτ...................................                Α. Μ. ΠΕΔΜΗΕΔΕ............................

Ημερ/νία.........................................      

                                                                      ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ......................................               Προς την Διοικούσα Επιτροπή της

ΟΝΟΜΑ..........................................               ΠΕΔΜΗΕΔΕ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ............................               Είμαι................................................

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ............................              Κάτοχος ΜΕΕΠ

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ.........................              Αριθμός / Έκδοση.............................

 

ΓΡΑΦΕΙΟ                                                     ΤΑΞΕΙΣ

Δ/ΝΣΗ..............................................             ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ.......................................

Τ.Κ...................ΠΟΛΗ.......................             ΒΙΟΜΗΧ/ΚΑ......................................

ΤΗΛ..................................................             ΠΛΩΤΑ.............................................

ΚΙΝΗΤΟ.............................................            ΑΛΛΕΣ.............................................

FAX..................................................            

E-MAIL.............................................           Κάτοχος ΜΕΚ

                                                                   Αριθμός / Έκδοση............................

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Δ/ΝΣΗ..............................................          ΤΑΞΕΙΣ

Τ.Κ...................ΠΟΛΗ.......................          ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ......................................... 

ΤΗΛ..................................................          ΒΙΟΜΗΧ/ΚΑ....................................

                                                                  ΥΔΡΑΥΛ. ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ.......................

                                                                  ΠΛΩΤΑ................................................

                                                                  ΑΛΛΕΣ.................................................

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ.............................................        Παρακαλώ να με εγγράψετε ως μέλος

ΤΜΗΜΑ.............................................        της Ένωσης και σας δηλώνω ότι

ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ..............................        αποδέχομαι το Καταστατικό της,

                                                                 το οποίο γνωρίζω.

    

                                                                    Με τιμή

 

                                                                    Ο / Η αιτ.................................

 

Aboutnet