Κυρίως Μενού


Σύνδεση

Αναλύσεις - Συντελεστές

Το τελευταίο Πρακτικό Επιτροπής Διαπιστώσεως τιμών Δημοσίων έργων είναι του Β' + Γ' + Δ' τριμήνου του 2008, στο εξής βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου,  στα γραφεία μας, στο τηλέφωνο 210 8232210,   210 8251673 . 
 


 

 

Οι τελευταίοι συντελεστές που έχουν εκδοθεί είναι του Β' + Γ'  τριμήνου 2008. Επικοινωνήστε στα γραφεία μας, στο τηλέφωνο 210 8232210, 210 8251673 για να τους προμηθευτείτε.

 

Aboutnet